เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี