เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 2163
เดือนนี้6,112
ทั้งหมด272,283

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดประชุม เพื่อวางแผนการจัดงานเปิดสะพาน อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น(สะพานรวมใจ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 27-29 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการ แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2566 โดยมี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธาน และมีนักกีฬาจากในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 27 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการท้องถิ่น ร่วมใจพ้นภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน...
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ดำเนินโครงการรับซื้อขยะ รีไซเคิลประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อเป็นการลดขยะภายในชุมชน ณ ชุมชนดงเค็ง 2 และชุมชนบ้านจั่น
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการ...
วันที่ 19 มกราคม 2566 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ รองนายกฯ/เลขานุการฯ/รองปลัดฯ /ผอ.กองสวัสดิการ/กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงาน การทำถนนแอสฟัสท์ติก ถนนชุมชนศรีประจักษ์ ...
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 18 มกราคม 2566 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อม ปลัดฯ/รองปลัดฯ/กองช่าง ลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแล การทำถนนแอสฟัสท์ติก ถนน ชุมชนศรีประจักษ์ / โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรียกสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/tambonbanjan

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ