เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
language ร้องเรียนออนไลน์
camera สมุดเยี่ยม
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
verified_user สายตรงผู้บริหาร เบอร์โทร 042- 113254 ต่อ 11
thumb_up กระดานสนทนา
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
share สำรวจความคิดเห็น
check ita2563
public e-service
equalizer รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563
folder QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมภาครัฐ ประจำปี 2566
folder ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
home ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
account_circle ระเบียบสภาสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
landscape แผนที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 16
เดือนนี้7,315
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)52,462
ทั้งหมด 280,000

check_circle
ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567


วิสัยทัศน์


งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

Facebook หน่วยงาน

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการขยายถนนบริเวณสวนสาธารณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการขยายถนนบริเวณสวนสาธารณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายบรรณชัย อ้อมนอก...
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขยายถนนบริเวณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักที่ชุมชนชานเมือง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการวางท่อระบายน้ำ ซอย 3 ชุมชนศรีประจักษ์ เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 ชุมชนศรีประจักษ์ เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งหน่วยงาน
facebook

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ