เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 152
สัปดาห์นี้2,978
เดือนนี้16,016
ปีนี้192,192
ทั้งหมด365,165

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ร่วมประชุมวางแผนกำจัดวัชพืช(จอกหูหนูยักษ์)...
วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่แจ้งข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ตัวแทน ...
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมะนำพาชีวิตมีสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์...
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล เสนาไชย ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น ...
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยนายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย ผอ.กองสาธารณสุขฯ นิติกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเข้ารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/banchansubdistrictmunicipality

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ