เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้ 9,019
เดือนที่แล้ว 16,366
ทั้งหมด 72,312

check_circle
วิสัยทัศน์

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายงาน ให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัด และ กองช่าง ลงปฏิบัติงาน -ขุดลอกคลองระบายน้ำชุมชนศรีพัฒนา -ซ้อมแซมไฟจราจารที่เกิดความเสียหาย...
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง และงานป้องฯสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณชุมชนศรีพัฒนา...
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อแถลงนโยบาย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ แก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนศรีประจักษ์ ตำบลบ้านจั่น
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ชุมชนดงเค็ง 1,2...
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่นทั้งสองแห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ณ...
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งแรก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเมือง สมาชิกสภาเทศบาล...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
thumb_up facebook
Facebook

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ