เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 4651
เดือนนี้6,112
ทั้งหมด272,283

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนดงเค็งชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
มื่อวันที่ 29 - 30 มี.ค. 66 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง โดยพันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้...
วันที่ 29 มีนาคม 2566 โครงการ 3ด่านประสานใจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ด่านประสานใจ (ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านกฎหมาย)...
วันที่ 29 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพบ้าน ปี2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสุขภาพบ้าน ปี 2566 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ...
วันที่ 29 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์สุข12...
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแลการปูกระเบื้อง ณ วัดสามัคคีวนาราม บ้านดงเค็ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง...
วันที่ 27 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 24 มี.ค.2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูจ๋า รู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 ...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/tambonbanjan

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ