เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
language ร้องเรียนออนไลน์
camera สมุดเยี่ยม
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
verified_user สายตรงผู้บริหาร เบอร์โทร 042- 113254 ต่อ 11
thumb_up กระดานสนทนา
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
share สำรวจความคิดเห็น
check ita2563
public e-service
equalizer รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563
folder QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมภาครัฐ ประจำปี 2566
folder ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
home ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
account_circle ระเบียบสภาสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 314
เดือนนี้7,315
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)52,462
ทั้งหมด 280,000

check_circle
วิสัยทัศน์


การบริการด้านยาเสพติด ประจำปี 2566

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแลการขุดลอกคลองเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนชานเมือง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 กันยายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแลการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ต่อจากสะพานบ้านจั่น
วันที่ 17 กันยายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย นายไสว ประเทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง...
วันที่ 15 กันยายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะบริหาร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยกองการศึกษา จัดโครงการ "1 อปท. 1 สวนสมุนไพร"" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายวิเชียร ศรีดาโชติ...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายวิเชียร ศรีดาโชติ...
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น - ศรีวิไล พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องการโรคไข้หวัด...
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายวิเชียร ศรีดาโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น /รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/tambonbanjan

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ