เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 266
สัปดาห์นี้3,551
เดือนนี้17,861
ปีนี้214,332
ทั้งหมด407,231

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ญัตติเรื่อง -ขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ...
วันที่ 10 มีนาคม 2565 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่พร้อมกองช่างเพื่อทำการวัดพื้นที่เพื่อจะทำการดำเนินการปรับปรุงและสร้างอาคารงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณะภัย บริเวณ...
วันที่ 6 มีนาคม 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เป็นประธานและร่วมทำบุญ งานบุญมหาชาติประจำปี 2565 และบุญประทายข้าวเปลือก ณ วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง
วันที่ 1 มีนาคม 2565 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ...
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ต้อนรับ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเมือง พร้อมคณะ...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/banchansubdistrictmunicipality

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ