เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 72
สัปดาห์นี้3,330
เดือนนี้18,702
ปีนี้224,424
ทั้งหมด426,406

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นตัวแทน พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์...
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมรองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ดู การทำงานเรือกำจัดวัชพืชและแม็คโครของหน่วยทหารพัฒนาภาค 2 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา9.00น ชุมชนเอื้ออาทร 3ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนาในชุมชน โดยทาง พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ จิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดภายในชุมชน...
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธาน การประชุมประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง และ ประชาชนชุมชนดงเค็ง ...
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของทาง กฟผ.แห่งประเทศไทย...
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของทาง กฟผ.แห่งประเทศไทย...
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ เพื่อมอบเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน ชุมชนดงเค็ง ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมี...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเข้ารายได้
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/banchansubdistrictmunicipality

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
28/06/2565
28/06/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กค.
28/06/2565
28/06/2565
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน.คท.
28/06/2565
28/06/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
24/06/2565
28/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
23/06/2565
28/06/2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
กค.
28/06/2565
28/06/2565
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ