เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
check_circle
วิสัยทัศน์

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุม โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 5 มกราคม 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมกองช่างลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจะปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
วันที่ 5 มกราคม 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น
วันที่ 1-2 กันยายน 2564 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
2 กันยายน 2564 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่การตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/banchansubdistrictmunicipality

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2565

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ