เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2561
สรุปบัญชีประมาณการค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2559

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2558
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง กำหนดลักษณะเครื่องเล่นกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2557
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2556
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2553
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสลและรางระบายน้ำคสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และรางระบายน้ำคสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
ผลการดำเนินการสอบราคาฯก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่ง คสล.สวนสาธารณหนองกลิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ผลการตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126