เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศฯ เรื่องให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น การจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2559

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2558
ประกาศ การจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการ)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ 2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ(17 ก.ค.57)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน