เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ผลการพิจารณาการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่องการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ขวัญใจชาวอุดร ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo ประชาสัมพันธ์ตารางการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด/ วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสัญญา ไตรมาสที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสัญญา ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสัญญา ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีประจักษ์ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนศรีประจักษ์ ชุมชนศรีประจักษ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศผลคะแนน ITA ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
insert_drive_file รายงานผลคะแนน OIT ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview338
insert_drive_file ประกาศการแผนจัดหาพัสดุ(ผด 2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview329

folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

image การป้องกันการแพร่ระบาด(COVID-19)
ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19