เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ********โดยกำหนดให้ 3 - 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้) grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศผลคะแนน ITA ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file รายงานผลคะแนน OIT ปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview322
insert_drive_file ประกาศการแผนจัดหาพัสดุ(ผด 2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311

folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

image การป้องกันการแพร่ระบาด(COVID-19)
ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19