เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
check_circle
ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567


วิสัยทัศน์


งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

Facebook หน่วยงาน

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการขยายถนนบริเวณสวนสาธารณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พันเอก (พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการขยายถนนบริเวณสวนสาธารณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายบรรณชัย อ้อมนอก...
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขยายถนนบริเวณหนองกลิ้ง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักที่ชุมชนชานเมือง เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการวางท่อระบายน้ำ ซอย 3 ชุมชนศรีประจักษ์ เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 ชุมชนศรีประจักษ์ เพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนด
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน