เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
cast งานการเงินและบัญชีของเทศบาล
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี งบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี งบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1