เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 142
เดือนนี้ 9,445
เดือนที่แล้ว 16,144
ทั้งหมด 48,972

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่งและแบบหนังสือตามกฎหมายด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคา
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น (กรณีเหตุพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้อนรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ประกาศฯ เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ปรกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฝนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศฯ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนดชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เพื่อเป็นอาสาบริ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลฯ การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
ลิ้งหน่วยงาน