เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ********โดยกำหนดให้ 3 - 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 1
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นสมัยสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรียกสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรำบวงสรวงฯ วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5