เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 114
เมื่อวาน 376
เดือนนี้ 3,385
เดือนที่แล้ว 8,475
ทั้งหมด 31,852

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฝนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศฯ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง เทศบาลตำบลบ้านจั่นกำหนดชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เพื่อเป็นอาสาบริ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลฯ การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลฯ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านจั่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านจั่นรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯลฯ ประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
photo ประชาสัมพันธ์จุดประสานงานสภาปฎิรูปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน