เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น) ชุมชนบ้านจั่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ๒ ข้าง ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีประจักษ์(ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)(แบบตอกเสาเข็ม)เทศบาลต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา เพื่อปรังปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ๒ ข้าง ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.๒ ข้าง ยาว ๘๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีประจักษ์(ฝั่งขวา)ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้า 0.70 เมตร ลึก 0.60 ยาว 328 เมตร พร้อมฝาปิด คสล (ฝั่งขว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)(แบบตอกเสาเข็ม)เทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)(แบบตอกเสาเข็ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2