เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสัญญา ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสัญญา ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีประจักษ์ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนศรีประจักษ์ ชุมชนศรีประจักษ์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสิมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีประจักษ์ ชุมชนศรีประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การจำหน่ายครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกวดราคาปรับปุรงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชสุดา (สวนสาธารณะหนองกลิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินแบบรถตู้ ปริมาตรกระบบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ ชุมชนบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บูรณะ ชุมชนบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3