เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 358
เดือนนี้ 3,367
เดือนที่แล้ว 8,457
ทั้งหมด 31,834

group กองวิชาการและแผนงาน
นางขนิษฐา เกษีสังข์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน
นางขนิษฐา เกษีสังข์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน