เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 72
เดือนนี้ 9,375
เดือนที่แล้ว 16,074
ทั้งหมด 48,902

group กองวิชาการและแผนงาน
นางขนิษฐา เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 091 065 1283
นางขนิษฐา เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 091 065 1283
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095 696 6398
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095 696 6398
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089 942 5554
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089 942 5554
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 092 264 0089
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 092 264 0089
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
ลิ้งหน่วยงาน