เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 94
เมื่อวาน 356
เดือนนี้ 3,365
เดือนที่แล้ว 8,455
ทั้งหมด 31,832

group ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายอรรณนพ คำวะเนตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน