เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0892751394
นางวรากร ศรีสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : 081 954 2899
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร : 061 651 9879
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โทร : 091 065 1285
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป
โทร : 083 360 1702