เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ประเทศสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายสมัย ประเทศสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 099-713-3511
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 099-713-3511
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 082-017-5849
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 082-017-5849
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 084-789-1533
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 084-789-1533
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 087-954-8182
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 087-954-8182
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-994-4641
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-994-4641
พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 090-854-7441
พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 090-854-7441
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-376-8965
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-376-8965
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-590-3645
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-590-3645
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 088-305-3255
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 088-305-3255
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน