เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ประเทศสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 099-713-3511
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 082-017-5849
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 084-789-1533
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 087-954-8182
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-994-4641
พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 090-854-7441
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-376-8965
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-590-3645
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 088-305-3255
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 094-298-7070