เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เมื่อวาน 196
เดือนนี้ 3,246
เดือนที่แล้ว 8,452
ทั้งหมด 31,934

group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
นางพรพิมล อุทุมโภค
ครูชำนาญการ คศ.2
นางพรพิมล อุทุมโภค
ครูชำนาญการ คศ.2
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน