เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 24
เมื่อวาน 187
เดือนนี้ 3,237
เดือนที่แล้ว 8,443
ทั้งหมด 31,925

group กองสวัสดิการสังคม
นางอรัญญา ชินพันธุ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
นางอรัญญา ชินพันธุ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
ว่าที่ ร.ต.ภานุส์ ศรีไตรเรือง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
ว่าที่ ร.ต.ภานุส์ ศรีไตรเรือง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
จ.ส.ต. สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ.ส.ต. สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน