เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 28
เมื่อวาน 290
เดือนนี้ 3,299
เดือนที่แล้ว 8,389
ทั้งหมด 31,766

group สำนักปลัด
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นางดรุณี คำมีคร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางดรุณี คำมีคร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอรุณ ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์
นายอรุณ ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน