เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 17
เมื่อวาน 180
เดือนนี้ 3,230
เดือนที่แล้ว 8,436
ทั้งหมด 31,918

group กองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางสาวรัตดาภรณ์ สังวรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวรัตดาภรณ์ สังวรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน