เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
group คณะผู้บริหาร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายปรีชา อภินันท์สมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายปรีชา อภินันท์สมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายวิเชียร สีดาโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิเชียร สีดาโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน