เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
นายไสว ประเทศสิงห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 089 7148 151
นายวิเชียร สีดาโชติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 089 719 8618
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 080 132 4045
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 081 471 8694