เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2565 [25 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุม โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 1/2565 [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 5 มกราคม 2565 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมกองช่างลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจะปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น [5 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 5 มกราคม 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น [5 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 1-2 กันยายน 2564 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน กันยายน 2564 ชุมชนบ้านจั่น... [2 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
2 กันยายน 2564 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น [2 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น [31 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน