เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เดือนนี้ 9,382
เดือนที่แล้ว 16,081
ทั้งหมด 48,909

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ภาพบรรยากาศรับหีบบัตรการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และทำการรวบรวมผลคะแนนและนำคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ไปขึ้นบอร์ดรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 7-8 มกราคม 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน มกราคา 2564 ชุมชนดงเค็ง 1,2 ชุมชนศรีประจักษ์ ชุมชนศรีพัฒนา ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนธนาดร ชุมชนสัมพันธ์และชุมชนเอื้ออาทร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ผู้โพส : admin
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายนฤทธิ์ สุนาพรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านจั่น ร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดและปลูกหญ้าแฝก บริเวณรอบหนองกลิ้ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง เทศบาลตำบลบ้านจั่น...
ผู้โพส : admin
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายนฤทธิ์ สุนาพรม ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาดบริเวณ วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้โพส : admin
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของรัฐ และรับฟังนโยบาย บอกเล่า ข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับรู้รับทราบร่วมกัน
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กองวิชาการเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนากยกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ตัวแทน นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ร่วม...
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสมเพชร ภักดีเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหมู่ที่1 พร้อมจิตอาสาได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชนบ้านจั่นเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ชุมชนบ้านจั่น
ผู้โพส : admin
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ชุมชนดงเค็ง 1,2...
ผู้โพส : admin
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และซักซ้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ...
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 062 916 1222
ลิ้งหน่วยงาน