เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
เดือนนี้ 9,028
เดือนที่แล้ว 16,375
ทั้งหมด 72,321

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเอื้ออาทร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายงาน ให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัด และ กองช่าง ลงปฏิบัติงาน -ขุดลอกคลองระบายน้ำชุมชนศรีพัฒนา -ซ้อมแซมไฟจราจารที่เกิดความเสียหาย -ซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนในเขตเทศบาลฯ... [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง และงานป้องฯสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณชุมชนศรีพัฒนา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อแถลงนโยบาย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นอุดรธานี [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ แก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนศรีประจักษ์ ตำบลบ้านจั่น [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ชุมชนดงเค็ง 1,2 ชุมชนศรีประจักษ์ ชุมชนศรีพัฒนา ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนธนาดร... [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่นทั้งสองแห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งแรก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ... [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ภาพบรรยากาศ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น เขตเลือกตั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี [28 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 14.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน งานป้องกันฯ และกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ลงปฏิบัติหน้าที่ บริเวณด้านข้างวีทีแหนมเนือง. นำเศษวัชพืชออก ซึ่งมีท่อระบายน้ำที่ร้านขายรถยนต์มือ 2 ( ร้านอุดรธีระภัณฑ์) ปากซอยถนนร่วมใจ นำเศษวัชพืชออกจากท่อระบายน้ำ... [27 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน