เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนดงเค็งชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ... [30 มีนาคม 2566]
มื่อวันที่ 29 - 30 มี.ค. 66 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง โดยพันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้... [30 มีนาคม 2566]
วันที่ 29 มีนาคม 2566 โครงการ 3ด่านประสานใจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ด่านประสานใจ (ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านกฎหมาย)... [29 มีนาคม 2566]
วันที่ 29 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพบ้าน ปี2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสุขภาพบ้าน ปี 2566 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ... [29 มีนาคม 2566]
วันที่ 29 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์สุข12... [29 มีนาคม 2566]
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแลการปูกระเบื้อง ณ วัดสามัคคีวนาราม บ้านดงเค็ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง... [27 มีนาคม 2566]
วันที่ 27 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น... [27 มีนาคม 2566]
วันที่ 24 มี.ค.2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูจ๋า รู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 ... [24 มีนาคม 2566]
วันที่ 24 มีนาคม 2566 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รถสามล้อ คนพิการ เปลี่ยนจากคันโย ปรับเปลี่ยนระบบเป็นไฟฟ้า ทั้งนี้ พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์... [24 มีนาคม 2566]
วันที่ 23 มีนาคม 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ชุมชนบ้านดงเค็ง รับซื้อขยะรีไชเคิลเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะ ณ... [24 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 188 รายการ)