เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ต้อนรับ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเมือง พร้อมคณะ เพื่อตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ผู้โพส : admin