เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของทาง กฟผ.แห่งประเทศไทย ให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข
ผู้โพส : admin