เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมี พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นากยเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภา ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ หมู่ 4 หน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ และตัวแทนผู้นำชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ผู้โพส : admin