เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
“รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%” เทศบาลตำบลบ้านจั่น “ขอเชิญชวน” พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่นยุคใหม่” ร่วมรณรงค์และสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ปฎิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวกกันน็อค 100 % คนยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุท้องถนนอันเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และสร้างการรับรู้ ความมีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้โพส : admin