เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2565 พ.อ.(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ชุมชนดงเค็ง ฯลฯ และลงพื้นที่แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ผู้โพส : admin