เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ เพื่อมอบเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน ชุมชนดงเค็ง ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ
ผู้โพส : admin