เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธาน การประชุมประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง และ ประชาชนชุมชนดงเค็ง เพื่อรับฟังการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น อาคารหลังเดิมไปอาคาร หลังใหม่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมถ์) ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมถ์)
ผู้โพส : admin