เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุกก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาดกว้าง 1.60 เมตร และ 2.30 เมตร ยาว 40 เมตรสูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า105 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 146 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ซุ้ม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 123 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 123 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการ วัด ประชารัฐ สร้าสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 78 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.30 เมตร จำนวน 9 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ซอยกำนันฝั่งซ้าย (ช่วงปลาย) ชุมชนดงเค็ง 1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร ความยาว 56 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 56 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาดกว้าง 1.60 เมตร และ 2.30 เมตร ยาว 40 เมตรสูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า105 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 29.50 เมตร สูง 3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยทัศนีย์อุทิศ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ชุมชนดงเค็ง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพรมมินทร์ ๔/๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ชุมชนดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพรมมินทร์ ๔/๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ชุมชนดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยทัศนีย์อุทิศ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ชุมชนดงเค็ง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.09 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 2 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่ง (นมปิดภาคเรียนที่1/2566 )ระหว่างวันที่ 11-31ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งประตูสแตนเลสและรั้วลูกกรงสแตนเลส จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งหุ้มเสากลมด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 442-64-0054 และ 442-64-0056 จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ 9403 อุดรธานี จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำป้ายหินแกรนิตดำพร้อมแกะสลักชื่อเทศบาลตำบลบ้านจั่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟโซล่าเซลล์) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมวกกันน็อคเด็ก ตามโครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรัปรุงขยายผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชสุดา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๑-๔.๔ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๑.๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 613 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13