เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 39.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรถตู้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 คู่สาย พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัสท์ติก ซอยเหลี่ยมพัฒนา ชุมชนดงเค็ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แอโรบิค สวนสาธารณะหนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.2ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 39.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ ช่วงที่ 1ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 663 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บูรณะ ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 727 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซ.ศรีประจักษ์ 12(ฝั่งขวา)ชุมชนศรีประจักษ์ขนาดกว้าง 0.50ม. ลึก0.50 ม. ยาว 130 ม.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซ.ศรีประจักษ์ 14(ฝั่งซ้าย) กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 65 ม.พร้อมฝาปิด คสล. 0.40x0.50 ม.และซ่อมแซมถนน คสล. 4 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมรื้อผิวเดิมออกหนา 0.05 ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอยศรีประจักษ์14 (ฝั่งขวา) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50ม.ยาว120 ม.พร้อมฝาปิด คสล.0.40x0.50 ม. ชุมชนศรีประจักษ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีมงคล ชุมชนศรีพัฒนา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร (ฝั่งซ้าย) ซอยภูมิชัย พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (1ข้าง) ชุมชนบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุทธิเกียรติ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 84 เมตรพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก(1ข้าง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย17/1 สัมพันธ์สุข ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก0.35 ม. ยาว 100 ม.(2ข้าง)พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยภูมิชัย(ฝั่งซ้าย) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก(1ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุทธิเกียรติ ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.30เมตร ลึก 0.35เมตร ยาว84เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก(1ข้าง)ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยศรีประจักษ์ 14 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 120 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยศรีประจักษ์ 14 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 65 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยศรีประจักษ์ 12 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 130 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยศรีประจักษ์ 12 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 130 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัมรินทร์ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ซอยชานเมือง (2 ฝั่ง) ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ความยาว 107 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชานเมืองพัฒนา ชุมชนชานเมือง หมู่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนอัมรินทร์ (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.60 ม. จำนวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 7 บ่อ และรางวี คสล. หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม. พร้อมฝาปิด คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุขเชษฐ์ 1 ชุมชนดงเค็ง 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (2 ฝั่ง) ซอยชานเมืองพัฒนา ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 158 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 20 บ่อ (2 ฝั่ง) และรางวี คสล. หนา 0.15 เมตร ยาว 158 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างจ้างจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนอัมรินทร์ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.60 ม. จำนวน 81 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. หนา 0.15 ม. ยาว 81 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างจ้างโครงการปรับปรุงหนองกลิ้งพร้อมรื้อรั้วถอน คสล. เดิม (ฝั่งติดหมู่บ้านศุภาลัย) ชุมชนสัมพันธ์สุข (หน้า143) เพื่อปรับปรุงโดยการถดิน ปริมาณ 300 ลบ.ม. พร้อมรื้อถอนรั้ว คสล.เดิม ยาว 255 ม. และฝาปิดบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 1.10 ม. ยาว 1.60 ม. จำนวน 6 ฝา พร้อมก่อสร้างรั้วด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีมงคล ชุมชนศรีพัฒนา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบรรจงอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น) ชุมชนบ้านจั่นขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี คสล.สายซอยชานเมือง 3 ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.40 ม. จำนวน 104 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 14 บ่อ และรางวีคสล. ยาว 104 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง ซอยบรรจงอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา ยาว 166 เมตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง ซอยศรีมลคล ชุมชนศรีพัฒนา ยาว 374 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี คสล.ซอยอัมรินทร์ 1 (ฝั่งขวา)ชุมชนชานเมือง ตามแบบแปลเทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี คสล.ซอยอัมรินทร์ 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชานเมือง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง ยาว 855 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
1 - 50 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2