เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563

สถิติ sitemap
วันนี้ 141
เดือนนี้7,315
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)52,462
ทั้งหมด 280,000

check_circle
วิสัยทัศน์


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายวิเชียร สีดาโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง...
วันที่ 23 พ.ค. พ.ศ. 2566 พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ควบคุมกำกับดูแลการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี ซอยศรีประจักษ์ 11 ฝั่งขวา ชุมชนศรีประจักษ์
วันที่ 16 พ.ค. 66 เตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝน พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง...
วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2566 ...
วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2566 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,...
วันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายไสว ประเทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น...
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด (ดงเค็งคัพ ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/tambonbanjan

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 063 789 9745
ลิ้งหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
31/05/2566
02/06/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
สน.บถ.
02/06/2566
02/06/2566
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
กพส.
02/06/2566
02/06/2566
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น
กสว.
01/06/2566
02/06/2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ