ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกฟอร์ดสี่ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง