ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน คสล. ๒ชั้น (ด้านหน้า) เทศบาลตำบลบ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก