ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบรรจงอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง